Mat

Vad äter du för att få energi till att leva?
Jag är intresserad av skapa en balans mellan att äta näringsrik mat, rörelse, återhämtning och meningsfull sysselsättning.

Hälsokorset, kan vara en vägledning till att beskriva din hälsa – du kan vara frisk men må dåligt och du kan vara sjuk och må bra.

Hälsokors